paqja botërore nga: mat zymtë

Para së gjithash, paqja për të gjithë ne është ka luftë kurrë përsëri. Ata janë të gabuara, paqja botërore solli … Continue reading paqja botërore nga: mat zymtë