Para së gjithash, paqja për të gjithë ne është ka luftë kurrë përsëri. Ata janë të gabuara, paqja botërore solli këtë botë së bashku dhe ne duhet të mbajmë se paqja ashtu si është tani. Na ndihmojnë duke dhuruar para dhe duke ndihmuar projekti ynë të ketë sukses. Ju lutemi, shkruani atë që paqja në botë do të thotë për ju, them atë nga brenda. Jo nga jashtë. Faleminderit.